UCHODŹCY OBIEKTYWnie

Projekt pt. „Uchodźcy OBIEKTYWnie” został zrealizowany przez Lingua Consulting Sp. z o.o. w Łodzi w ramach programu Erasmus+ kluczowej akcji Mobilność edukacyjna, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uczestnikami projektu była międzynarodowa grupa młodzieży w wieku 17-25 lata z Polski, Słowacji, Turcji, Włoch, Hiszpanii, Macedonii i Portugalii. To społecznicy, amatorzy, ale z pomysłem i zmysłem przedsiębiorczości, którzy pragnęli nakręcić film dokumentalny w obozach migrantów, ukazujący życie uchodźców. Młodzież, bazując na własnych przeżyciach, historiach kolegów, przyjaciół oraz ich znajomych, którzy zmuszeni byli sytuacją ekonomiczno-społeczną musiała uciekać w pośpiechu ze swojej ojczyzny pragnęła uświadomić innych, co dzieje się w Europie oraz wskazać możliwe rozwiązania i gesty pomocy. Młodzi KREATORzy marzyli o spotkaniu na tle wielonarodowym w jednym miejscu, z którego będą mogli poprowadzić skuteczny dialog wielonarodowy pod okiem profesjonalistów, którzy wesprą ich w tych działaniach.

Młodzi ludzie na podstawie oficjalnej zgody wstępu do obozu uchodźców w swoich krajach nakręcili materiał filmowy o życiu uchodźców, jednocześnie ukazując poruszające historie życia, ich emocje, jakość egzystencji, dalszy los na obczyźnie, sytuację społeczną i ekonomiczną, czy też możliwości uzyskania pomocy w danym kraju, jej organizację, czy nawet ilustrując obiektywne zmiany osobowościowe człowieka po tak drastycznej rewolucji życiowej. Młodzież spotkała się w Polsce i wykorzystując przygotowany uprzednio materiał zmontowała film z oprawą muzyczną i graficzną oraz napisami w wersji anglojęzycznej.

Pomysł miał wymiar społeczny, dzięki czemu wzrośnie świadomość Europejczyka zainteresowanego losami swojego kontynentu i chcącego zmieniać świat na lepsze.

Dzięki projektowi zrealizowano następujące cele:

  1. ukazano różnorodne historie i przeżycia migrantów przez pryzmat obiektywu kamery w postaci filmu dokumentalnego, odpowiadającego na apel młodzieży z kilku krajów UE
  2. uwrażliwienie społeczne, prowadzenie otwartego dialogu międzykulturowego.
  3. budowanie solidarności europejskiej
  4. prowadzenie międzynarodowego dyskursu, otwartego nieograniczonego religią, wyznaniem czy rasą
  5. kształtowanie postaw tolerancji, szacunku wobec drugiego człowieka
  6. naświetlenie problemu uchodźstwa szerokiej grupie odbiorców (oddźwięk międzynarodowy) poprzez dotarcie do osób niepełnosprawnych (głusi – film prezentowany z napisami)
  7. integracja europejska
  8. pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych
  9. dotarcie do grup wykluczonych (film dokumentalny stworzony przez uczestników projektu został również przygotowany i udostępniony z napisami, co spowodowało dotarcie z przesłaniem do osób głuchych).

Rezultatem przewodnim projektu był film dokumentalny oparty na autentycznym życiu człowieka na uchodźstwie, zmontowany przez młodzież w profesjonalnym studio montażowym pod opieką wykładowcy warsztatowego – profesjonalisty z zakresu montażu filmów.

Dokument został szeroko rozpowszechniony wśród uczestników oraz organizacji partnerskich poprzez kanał You Tube oraz media społecznościowe, co przyczyniło się do wpływu projektu na arenie międzynarodowej propagując potrzebę dialogu międzykulturowego i budowania spójnej, zrównoważonej Europy. Ten sposób upowszechniania rezultatów niesie korzyść długofalową. Ponadto wypracowane wartości i rozwiązane problemy będą mieć długotrwały wpływ na uczestników, ponieważ zakorzenione w młodzieńczej świadomości wartości będą stanowiły instrument zmiany osobowej.