169,00 

Szkolenie – Jak napisać wniosek KA220 w ramach Programu Erasmus+

169,00 

Szkolenie pn. “Jak napisać wniosek KA220 w ramach Programu Erasmus+” wyposaży Państwa w cenną wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie Partnerstw Współpracy (partnerstwa na dużą skalę) w nowym okresie finansowania 2021-2027. Szkolenie jest podzielone na 8 tematycznych modułów. W każdym z nich znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki dotyczące danej sekcji:

  • Wstęp
  • Informacje ogólne
  • Organizacje uczestniczące
  • Opis projektu
  • Zarządzanie
  • Realizacja rezultatów projektów
  • Kontynuacja i streszczenie projektu
  • Złożenie wniosku i informacja końcowa