SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA FIRM Z BRANŻY MEDYCZNEJ, KOSMETYCZNEJ ORAZ FARMACEUTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI SZKOLEŃ:

  • Zajęcia prowadzone są w  siedzibie  Zleceniodawcy na  terenie całej  Polski w  terminie ustalonym ze Zleceniodawcą – możliwe jest także zorganizowanie szkolenia dla pracowników Państwa Firmy w trybie wyjazdowym.
  • Termin zajęć dopasowujemy do planu pracy Zleceniodawcy a ich poziom do poziomu kompetencji językowych uczestników szkoleń i kursów. Kwalifikowanie kursantów do poszczególnych grup językowych odbywa się za pomocą testów
  • Programy konwersatoriów, które Państwu oferujemy są dedykowane, czyli dostosowane do Państwa potrzeb – ich zakres każdorazowo ustalany jest ze Zleceniodawcą. Na życzenie możemy przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych w Państwa Firmie, aby połączyć szkolenie językowe z innym, np. sprzedażowym, z zakresu obsługi Klienta czy rozwiązywania konfliktów, itp..
  • Pracujemy w oparciu o branżowe materiały dydaktyczne oraz podręczniki, a także wykorzystujemy w nauczaniu narzędzia multimedialne. Stawiamy nacisk na konwersacje oraz umiejętność komunikacji, przełamujemy barierę mówienia.
  • W celu weryfikacji postępów w nauce pracowników Państwa firmy przeprowadzamy badanie ewaluacyjne lub W przypadku dłużej trwających konwersatoriów raz na kwartał otrzymacie Państwo raport w postaci jednostkowego opisu nabytych umiejętności uczestnika kursu. Na zakończenie semestru przeprowadzamy badanie ewaluacyjne oraz ankiety satysfakcji.
  • Po zakończeniu  szkolenia  lub kursu  jego uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawione przez Lingua Consulting Sp. z o.o.

Liczbę godzin szkolenia, zakres leksykalny, rodzaj zajęć (warsztaty, typowe konwersacje, lektorat) dostosowujemy do Państwa aktualnej potrzeby rozwojowej.

W przypadku realizacji kursu możemy zaproponować Państwu zajęcia z języka: ♦ angielskiego ♦ francuskiego ♦ niemieckiego oraz ♦ rosyjskiego w blokach dwóch godzin lekcyjnych realizowanych dwa razy w tygodniu lub w innej częstotliwości sugerowanej przez Zleceniodawcę.

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia zawsze przeprowadzamy diagnostykę poziomu znajomości języka, aby na tej podstawie podzielić Uczestników kursu – o ile będzie to potrzebne – na grupy kompetencyjne. Diagnostyka polega na napisaniu testu i krótkiej rozmowie z metodykiem, którym jest prezes Lingua Consulting Sp. z o. o. Pani Magdalena Bednarek.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU