SZKOLENIA DLA PRAWNIKÓW I APLIKANTÓW

OBSZAR TEMATYCZNY SZKOLEŃ

1. Negocjacje handlowe w języku angielskim dla prawników
Szkolenie prowadzone w języku angielskim z zakresu negocjacji, zawierania umów handlowych, prawa europejskiego z uwzględnieniem słownictwa używanego przez osoby stosujące i interpretujące prawo (Legal English).

2. Zakres tematyczny szkolenia w zależności od Państwa potrzeb:
♦ Prawo kontraktowe ♦ Prawo cywilne ♦ Prawo karne ♦ Prawo spółek (handlowych) ♦ Prawo handlowe ♦ Prawo majątkowe ♦ Postępowanie sądowe/ postępowanie arbitrażowe ♦ Prawo międzynarodowe ♦ Prawo porównawcze ♦ Ochrona mienia

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA

  • Organizujemy szkolenia językowe w siedzibie Zleceniodawcy na terenie całej Polski w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą.
  • Termin zajęć dopasowujemy do planu pracy Zleceniodawcy a ich poziom do poziomu kompetencji językowych uczestników szkoleń i kursów. Kwalifikowanie kursantów do poszczególnych grup językowych odbywa się za pomocą testów diagnostycznych.
  • Programy szkoleniowe, które Państwu oferujemy są dedykowane, czyli dostosowane do Państwa potrzeb. Na życzenie przeprowadzamy analizę potrzeb szkoleniowych Państwa placówce.
  • Pracujemy w oparciu o specjalistyczne materiały dydaktyczne, a także wykorzystujemy w nauczaniu narzędzia multimedialne. Stawiamy nacisk na konwersacje oraz umiejętność komunikacji, przełamujemy barierę mówienia.
  • Korzystamy z bogatej literatury tematycznej m.in.: ♦ Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Practical Guide, L. Berezowski, C.H.Beck, wyd.3, Warszawa 2009 ♦ Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Praktyczny przewodnik, L. Berezowski, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011 ♦ Advanced Legal English For Polish Purposes, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012Legal English, M. Cyganik, C.H.Beck, Warszawa 2011 ♦ Administracja i prawo administracyjne. Słownik polsko-angielski, J. Supernat, Kolonia Limited, Wrocław 2011 ♦ Przekład prawny i sądowy, A. Jopek-Bosiacka, PWN Warszawa 2006 ♦ The New Selection of English Documents, Kierzkowska Danuta, Rybińska Zofia, 2011, Warszawa: Wydawnictwo Translegis.
  • W celu weryfikacji postępów pracowników Państwa kancelarii przeprowadzamy badanie ewaluacyjne lub egzamin. Raz na kwartał otrzymacie Państwo raport w postaci jednostkowego opisu nabytych umiejętności przez pracownika. Na zakończenie semestru przeprowadzamy badanie ewaluacyjne oraz ankiety satysfakcji.
  • Po zakończeniu szkolenia lub kursu jego uczestnik otrzymuje zaświadczenia ukończenia szkolenia wystawione przez Lingua Consulting sp. z o.o.

CENY SZKOLEŃ USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTA