AKTYWNE KONWERSATORIUM MANAGERA

PROFIL UCZESTNIKA

 • Szkolenie skierowane jest do managerów i biznesmenów, którzy rozumieją jak istotna jest obecnie w międzynarodowej komunikacji biznesowej właściwa i poprawna znajomość języka obcego oraz jak ta cenna umiejętność na zbudowanie pozytywnego wizerunku w środowisku branżowym.

WYBRANE ZAGADNIENIA

 • Obsługa klienta, prezentacja wykresów, raportów i danych przed Zarządem/Radą Nadzorczą
 • Prezentacja publiczna
 • Różne podejścia do zarządzania, rekomendowane na świecie – analiza tekstów i wystąpień ekspertów zarządzania
 • Różnice kulturowe i komunikacyjne w krajach anglojęzycznych
 • Etykieta i maniery w międzynarodowym biznesie – czyli świat kultury biznesu
 • Szczegółowa analiza terminologiczna wybranych zagadnień finansowych np: nowoczesne instrumenty inwestycyjne, ocena biznes planu, właściwy odczyt/ interpretacja pozycji budżetowych
 • Rozmowy telefoniczne, spotkania biznesowe, telekonferencje, czyli zdalna komunikacja w j. obcym bez ograniczeń
 • Założenie firmy w krajach anglojęzycznych. Statut spółki, rodzaje spółek, korespondencja i raportowanie (pisma dla celów zarządczych, pisma biznesowe, korespondencja e-mailowa, raportowanie) – podstawy prawne

KORZYŚCI

Po zakończonym szkoleniu:

 • zyskasz większą pewnością siebie w komunikacji, płynność i dokładność językową
 • nawiążesz cenne kontakty biznesowe, prywatne oraz na forach branżowych
 • będziesz swobodnie kierować zespołem w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym
 • nabędziesz szeroką gamę słownictwa biznesowego dla celów zarządczych
 • zrozumiesz skomplikowane teksty biznesowe

SPOSÓB ORGANIZACJI  SZKOLENIA

 • Zajęcia w ramach ‘Aktywnego Konwersatorium Managera’ prowadzone są w siedzibie Zleceniodawcy  na  terenie  całej  Polski  w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą.
 • Termin zajęć dopasowujemy do planu pracy Zleceniodawcy a ich poziom do poziomu kompetencji językowych uczestników szkoleń i kursów. Kwalifikowanie kursantów do poszczególnych grup językowych odbywa się za pomocą testów
 • Programy szkoleniowe, które Państwu oferujemy są dedykowane, czyli dostosowane do Państwa potrzeb. Na życzenie przeprowadzamy analizę potrzeb szkoleniowych w Państwa placówce.
 • Pracujemy w oparciu o branżowe materiały dydaktyczne oraz podręczniki, a także wykorzystujemy w nauczaniu narzędzia multimedialne. Stawiamy nacisk na konwersacje oraz umiejętność komunikacji, przełamujemy barierę mówienia.
 • W celu weryfikacji postępów pracowników Państwa firmy przeprowadzamy badanie ewaluacyjne lub egzamin dla kadry wyższego szczebla. Raz na kwartał otrzymacie Państwo raport w postaci jednostkowego opisu nabytych umiejętności uczestnika kursu. Na zakończenie semestru przeprowadzamy badanie ewaluacyjne oraz ankiety satysfakcji.
 • Po zakończeniu szkolenia  lub  kursu   jego  uczestnik  otrzymuje   zaświadczenie  ukończenia szkolenia wystawiony przez Lingua Consulting Sp. z o.o.

CENY SZKOLEŃ USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

 

AKTYWNE KONWERSATORIUM DLA PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH

PROFIL UCZESTNIKA

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników firm usługowych i produkcyjnych, którzy są chętni do nauki języka obcego i pragną podwyższać swoje umiejętności językowe.

WYBRANE ZAGADNIENIA

 • Zagadnienia są wybierane na spotkaniu bezpośrednim. To Państwo określają, z jakiego zakresu tematycznego powinien być kurs językowy dla pracowników przedsiębiorstwa. Posiadamy również własny konspekt zajęć, jednak zależy nam na tym aby kurs dostosować do potrzeb Państwa firmy.

KORZYŚCI

Po zakończonym szkoleniu:

 • Pracownicy zyskają większą pewnością siebie w komunikacji, płynność i dokładność językową zarówno w piśmie, jak i w mowie
 • Pracownicy będą mogli swobodnie komunikować się z innymi pracownikami w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym
 • Pracownicy nabędą szeroką gamę słownictwa z zakresu ogólnego oraz branżowego
 • Pracownicy zyskają motywację do pracy, gdyż możliwość nauki, jaka daje im Państwa firma wpłynie na sposób postrzegania firmy i przeświadczenia, iż są ważnym ogniwem w przedsiębiorstwie, w które warto inwestować

SPOSÓB ORGANIZACJI  SZKOLENIA

 • Zajęcia prowadzone są w siedzibie Zleceniodawcy  na  terenie  całej  Polski  w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą.
 • Termin zajęć dopasowujemy do planu pracy Zleceniodawcy a ich poziom do poziomu kompetencji językowych uczestników szkoleń i kursów. Kwalifikowanie kursantów do poszczególnych grup językowych odbywa się za pomocą testów
 • Programy szkoleniowe, które Państwu oferujemy są dedykowane, czyli dostosowane do Państwa potrzeb. Na życzenie przeprowadzamy analizę potrzeb szkoleniowych w Państwa placówce.
 • Pracujemy w oparciu o branżowe materiały dydaktyczne oraz podręczniki, a także wykorzystujemy w nauczaniu narzędzia multimedialne. Stawiamy nacisk na konwersacje oraz umiejętność komunikacji, przełamujemy barierę mówienia.
 • W celu weryfikacji postępów pracowników Państwa firmy przeprowadzamy badanie ewaluacyjne lub egzamin dla kadry wyższego szczebla. Raz na kwartał otrzymacie Państwo raport w postaci jednostkowego opisu nabytych umiejętności uczestnika kursu. Na zakończenie semestru przeprowadzamy badanie ewaluacyjne oraz ankiety satysfakcji.
 • Po zakończeniu szkolenia  lub  kursu  jego  uczestnik  otrzymuje   certyfikat  ukończenia szkolenia wystawiony przez Lingua Consulting Sp. z o.o.

W przypadku realizacji kursu możemy zaproponować Państwu zajęcia z języka: ♦ angielskiego ♦ francuskiego ♦ niemieckiego oraz ♦ rosyjskiego w blokach dwóch godzin lekcyjnych realizowanych dwa razy w tygodniu lub w innej częstotliwości sugerowanej przez Zleceniodawcę.

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia zawsze przeprowadzamy diagnostykę poziomu znajomości języka, aby na tej podstawie podzielić Uczestników kursu – o ile będzie to potrzebne – na grupy kompetencyjne. Diagnostyka polega na napisaniu testu i krótkiej rozmowie z metodykiem, którym jest prezes Lingua Consulting Sp. z o. o. Pani Magdalena Bednarek.

CENY SZKOLEŃ USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA POTRZEB SZKOLENIOWYCH