Rozpoczynamy projekt Level up!

Z radością informujemy, że nasza spółka realizuje projekt Level up!, który zakłada stworzenie 4 innowacyjnych programów autorskich w zakresie edukacji językowej, w myśl nauczania konektywnego, dostosowanych do potrzeb osób dorosłych o inteligencji wizualnej, kinestetycznej oraz muzycznej, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Programy autorskie obejmujące 60-godzinne kursy z języka angielskiego na poziomie A/B będą dedykowane edukatorom uczącym osoby dorosłe. Programy te zostaną dostosowane do warunków wirtualnych na potrzeby słuchaczy, którzy preferują bądź widzą większe dla siebie korzyści edukacyjne czy efektywność, w asynchronicznym nauczaniu, w dowolnym miejscu i czasie. Kursy te zostaną umieszczone na platformie Moodle.

Działania projektowe będą skupiać się na stworzeniu 4 innowacyjnych programów autorskich oraz podręcznika. W ramach działań odbędą się także 2 transnarodowe spotkania projektowe, konsultacje merytoryczne oraz 3 wydarzenia upowszechniające rezultaty (2 konferencje i 1 webinarium).

Projekt Level up! korzysta z dofinansowania o wartości 79 295 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu Level up! jest podniesienie jakości procesu nauczania i uczenia się poprzez dostosowanie go indywidualnych potrzeb osób dorosłych o różnych rodzajach inteligencji.

Zachęcamy do odwiedzenia stron związanych z Funduszami EOG i projektem Level up!:

  • Mechanizm Finansowy EOG: eeagrants.org
  • Program Edukacja: education.org.pl
  • Strona partnera projektu – norweskiej organizacji NooA (Nordycka Otwarta Akademia Internetowa): nooa.no
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.