Projekt „Europejskie Języki Sukcesu”  – kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego

nr RPLD.11.02.01-10-0005/16

Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania 11.02 Kształcenie osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

 

Głównym Organizatorem projektu jest Marek Wnęk Szkoła Języków Obcych „PREMIUM”, ul. Okrzei 11, 58-500 Jelenia Góra, NIP 6951226965, REGON 230911930, z kolei Spółka Lingua Consulting jest jego podwykonawcą.

Kurs języka angielskiego jest BEZPŁATNY.

Obecnie zakończyliśmy już rekrutację i grupy prężnie działają w Tuszynie, Bukowcu, Brójcach i Rokicinach.

 

O KURSIE:

– szkolenia językowe zakończy się egzaminem certyfikującym TELC lub równoważnym

– 120 godzin lekcyjnych w 12-osobowych grupach

– bezpłatne materiały, podręcznik i ćwiczenia

– kurs dla osób w wieku 18+

-kurs dla osób, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie województwa łódzkiego